Over ons koor


Wie zijn wij?
Wij zijn het kerkkoor van de Petrus Canisiuskerk aan de Molenstraat 37, 6511 HA Nijmegen. De kerk is genoemd naar de Jezuïet Peter Kanis (Nijmegen 1521- Fribourg 1597). Deze eerste Nederlandse Jezuïet is in 1925 heilig verklaard. De Petrus Canisiuskerk en de Krijtberg in Amsterdam zijn de enige door Jezuïeten bediende kerken in Nederland. De Petrus Canisiuskerk is onderdeel van de parochie Heilige Stefanus, waarin acht kerken samenwerken.
Ons koor bestaat sinds 1884 en is daarmee het oudste kerkkoor van de stad. Het is begonnen als jongens- en mannenkoor (zie rubriek Geschiedenis van het AMDG-koor), maar het is nu al een paar decennia een gemengd koor voor mannen en vrouwen.

Wat betekent AMDG?
Het zijn de eerste letters van ad maiorem Dei gloriam (tot meerdere eer van God). Dit is het devies van de Jezuïetenorde.

Wat doet het koor?
Wij zingen eens in de veertien dagen (in de even weken) de zondagsmis van 10.30 uur. Voorafgaand aan de zondagsmis oefenen de heren om 9.45 uur de wisselende Gregoriaanse gezangen van die zondag. Om 10.00 uur is iedereen aanwezig om een korte stemoefening te doen en de gezangen van die ochtend (gedeeltelijk) door te nemen. Daarnaast repeteren we elke woensdagavond van 20.15 uur tot 22.15 uur in de kerk. Er is een koffiepauze van 21.15 uur tot ongeveer 21.30 uur. Vervolgens zijn er twee koorvergaderingen per jaar, het St. Ceciliafeest in november (feest van de musici en zangers), een nieuwjaarsbijeenkomst en een afsluitende feestelijke bijeenkomst vóór de zomervakantie. Soms organiseren we ook een excursie. In de zomermaanden juli en augustus heeft het koor zes weken vakantie.

Samenstelling van het koor.
We hebben ongeveer 30 leden die zijn verdeeld over vier stemgroepen (sopraan, alt, tenor, bas). De dirigent bepaalt in welke stemgroep men wordt ingedeeld. Er zijn ook verschillende functies binnen het koor, zoals een bibliothecaris, iemand die zorgt voor muziekfiles (audiobestanden) en de mentoren van de stemgroepen voor de nieuwe leden. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris (functie vacant) en een penningmeester.

Wat zingen wij?
Wij hebben een breed, meerstemmig repertoire van kerkmuziek dat vier eeuwen beslaat. Het loopt van de barok (bijv. M.A. Charpentier, J. S. Bach en G.F. Händel), via de klassieke periode (bijv. Haydn, Mozart, Schubert) en de 19e eeuw (bijv. Dvorak, Bruckner, Saint-Saëns, Fauré) tot de moderne tijd (bijv. Britten, Duruflé, John Rutter, H. Andriessen, Pärt, Herman Finkers). De missen die we zingen komen grotendeels uit de klassieke periode rond 1800.

We zingen vaak liederen die men al kent, zoals Jesus bleibet meine Freude van Bach, het Ave Verum en Lacrimosa van Mozart, het Panis Angelicus van C. Franck en het Cantique de Jean Racine van Fauré.

We proberen ook elk jaar nieuwe muziek op het repertoire te zetten. In 2015/2016 was dat het Requiem van Fauré, een kerstlied van Rutter en motetten van Duruflé. Op dit moment studeert het koor een nieuwe mis in, gecomponeerd door Michael Haydn (een jongere broer van Joseph): de Missa Sancti Gabrielis. Een ander nieuw stuk dat we nu oefenen is het Ave Verum Corpus van William Byrd (1543-1623).

Met Pasen zingen we traditiegetrouw de Krönungsmesse (KV 317) van Mozart. Er zijn dan vier solisten: sopraan, alt, tenor en bas. Met Kerstmis en soms met Pinksteren zijn er meestal twee solisten. Met Kerstmis en Pasen zit de kerk bijna altijd vol.

Er is elk jaar een Carnavalsmis en internationale Vierdaagsemis. Dit jaar vond de Vierdaagsemis plaats op zondag 17 juli 2016. We zongen toen de St. Jorismis van Herman Finkers. En na de dienst zingt iedereen altijd het Vierdaagselied uit volle borst mee.

Bijzonder in de regio
De mensen in Nijmegen en omgeving weten meestal niet wat voor mooie muziek hier elke veertien dagen wordt uitgevoerd en dat dit gebeurt op een relatief hoog niveau. Het AMDG-koor is het enige koor met dit brede repertoire aan kerkmuziek in de hele regio. Daar moeten we zuinig op zijn! Kom eens luisteren tijdens de zondagsmis (in de even weken om 10.30 uur). We hebben ook altijd behoefte aan zangers (sopranen, alten, tenoren en bassen). Als je belangstelling hebt, kijk dan op de rubriek Lid worden?
Wie begeleiden ons?
We hebben een jonge, inspirerende en zeer muzikale dirigent, Robert Voogdgeert. Onze organist is Leo Driesenaar. Robert Voogdgeert studeerde clavecimbel en koordirectie aan het Twents Conservatorium. Leo Driesenaar studeerde piano en cello aan het conservatorium in Arnhem. Bij afwezigheid van de dirigent of organist beschikken we over vervangers.

Meezingen?
We zoeken altijd zangers (sopranen, alten, tenoren en bassen). Enige zangervaring is wenselijk, gezien het niveau van het repertoire, maar muzikaliteit en oefening is het belangrijkste. Er zijn muziekfiles op usb stick beschikbaar om thuis mee te oefenen. Van adspirantleden wordt verwacht dat zij een stemtest afleggen bij de dirigent. Nieuwe leden krijgen een begeleider in de stemgroep waarin ze worden ingedeeld.

Contact
Heb je belangstelling en wil je ons eens bezig zien en horen, neem dan contact op met Frans Wilhelm (024-3441877) of Ria Heijmen (tel. 024-3978048). Je kunt dan een of meerdere repetities bijwonen. Voor bladmuziek wordt gezorgd. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon eens naar de zondagsmis komen. Hartelijk welkom!